باشگاه مشتریان

ارائه خدمات راه اندازي باشگاه مشتریان براي کسب و کار شما

با مولوپ خیالتون از وفاداری مشتری راحت باشه!


ملوپ یا مولوپ؟ مساله این است...

چون برند مولوپ یه اسم ساخته شده‌ ذهنیه و میخوایم «کلوپ مولوپ» رو توی ذهن متبادر کنه، واقعا درست و اشتباه نمیشه براش متصور بود اما به هرحال ما باید یکی رو انتخاب می‌کردیم که انتخاب ما مولوپ بود نه ملوپ.

در مقاله قبلی به مبحث باشگاه مشتریان پرداخته ایم.